8.9.11

mrs. dalloway, a musa

A musa.
A musa vestía saia alta. Tacóns
de agulla
para posibles traqueotomías.
Viaxaba cun libro baixo o brazo, poida
que o Mrs. Dalloway de Virginia. Tampouco estou seguro.
O caso é que despois diso sempre lle chamaría Mrs. E cóntocho
aínda que non che importe, aínda que non o queiras saber
e me obvies en silencios estratéxicos. Cóntocho
porque lle chamaba Mrs. incluso mentres a asfixiaba con dozura
e pensaba como diseccionar o seu corpo
en palabras adecuadas á catástrofe. Aínda que non che importe.
Esa noite durmín ó lado do seu cadáver. Soñei contigo. Desvelado
lin Mrs. Dalloway.


Ningún comentario:

Publicar un comentario